Nieuwe regels rond prikongevallen helpen het preventiebeleid scherp te stellen

Gepubliceerd op
Op 3 mei 2013 is het koninklijk besluit van 17 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk, met het oog op de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Dit koninklijk besluit treedt in werking op 13 mei 2013.

Voortaan wordt een specifieke afdeling in het voormelde koninklijk besluit van 4 augustus 1996 gewijd aan de preventie rond het gebruik van scherpe medische instrumenten in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector. Het gaat om een omzetting van de Richtlijn 2010/32/EU van de Raad van 10 mei 2010 tot uitvoering van de door HOSPEEM en EPSU gesloten kaderovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche.

De nieuwe regelgeving heeft als doel een zo veilig mogelijk werkomgeving te creëren voor de werknemers binnen de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector door prikongevallen te voorkomen.

Een toelichting bij de nieuwe bepalingen vind je hier