Nieuwe OiRA-tool voor de sierteelt gelanceerd

Gepubliceerd op

Een nieuwe tool voor een online interactieve risicoanalyse (OiRA) geeft KMO’s in de sierteeltsector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (onder ander op het vlak van veiligheid en gezondheid) te beoordelen. OiRA Sierteelt kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector, Preventagri en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid).

De tool is gratis online beschikbaar na registratie: Tools - Sierteelt.

Mogelijke risico's in de sierteeltsector

OiRA Sierteelt werd ontwikkeld voor en door de sector. Tijdens de ontwikkelingsfase werden de mogelijke risico’s in de sierteeltsector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zijzelf en hun personeel geconfronteerd worden.

De tool is aangepast aan de specifieke risico’s verbonden aan de activiteiten van de sector, zoals specifieke werkzaamheden bij verschillende weersomstandigheden, werken op hoogte, werken langs water, machines en gevaarlijke producten en zeker ook ergonomie.

Naast het identificeren van de risico’s worden ook oplossingen aangereikt om deze risico’s te beheersen. Zo draagt de tool bij tot betere en veiligere werkcondities in de sector, wat op zich weer leidt tot gezonde en gemotiveerde werknemers.

Over OiRA

Kleine bedrijven hebben veelal slechts beperkte middelen om een risicoanalyse uit te voeren. Daarom stelt het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk het online platform “OiRA” ter beschikking met risicoanalyse-instrumenten (OiRA-tools) die op maat zijn gemaakt voor specifieke sectoren en beroepen in de verschillende Europese landen. OiRA staat voor 'Online interactive Risk Assessment' (“Online interactieve Risicoanalyse”).

In de tool wordt stap voor stap het risicoanalyseproces beschreven waarmee de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een “op maat gemaakt” actieplan.