Nieuwe NACE code vanaf 1 januari 2008

Gepubliceerd op

Vanaf 1 januari 2008 moet ook in België de nieuwe NACE Rev.2 code worden gebruikt.  Deze code vervangt de vroegere code NACE Rev.1.1. 

Deze code dient in sommige formulieren te worden vermeld, zoals in het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. De code van uw onderneming of instelling kunt u opvragen bij de bevoegde regionale directie van de Algemene directie Toezicht Welzijn op het Werk.

NACE staat voor 'Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes' (Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschappen). In de gehele Europese Unie wordt "NACE" als officieel letterwoord gebruikt.

De NACE code bestaat uit 5 cijfers die door de Europese Unie en haar lidstaten wordt toegekend aan economische activiteiten. De eerste vier zijn Europees bepaald en gelden voor alle lidstaten. Met het vijfde cijfer krijgen de lidstaten wat speelruimte om een eigen verfijning aan te brengen in de classificatie van activiteiten, rekening houdend met de nationale en sectorale realiteit. De Belgische variant van de NACE code wordt dan ook vaak aangeduid als NACE-BEL.

De invoering van de nieuwe code werd vastgelegd in de Europese Verordening nr. 1893/2006 van 20 december 2006. Een Europese verordening is rechtstreeks van toepassing in de lidstaten en behoeft dus geen omzetting in nationale wetgeving.

De code dient als basis voor de verzameling en presentatie van statistische gegevens. Met de wijziging van de NACE code hoopt de Europese Unie haar statistieken te moderniseren. De EU verwacht dat ze zal leiden tot beter vergelijkbare en relevantere statistische gegevens.

Meer informatie