Nachtarbeid mogelijk voor e-commerce activiteiten

Gepubliceerd op

In het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2016 verscheen het koninklijk besluit van 13 maart 2016 waarbij nachtarbeid wordt toegestaan voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201), het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311) en het Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312) ressorteren.

Daarnaast sloten elk van deze paritaire comités een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst waarin de wettelijke procedure voor de invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties voor deze e-commerce activiteiten wordt omkaderd.

KB van 13 maart 2016 

In ons land geldt een principieel verbod van nachtarbeid. Onder nachtarbeid wordt verstaan de arbeid verricht tussen 20.00 u en 6.00 u. Er zijn echter ook een hele reeks afwijkingen die bepaald worden in de wet of bij koninklijk besluit.

Op basis van het koninklijk besluit van 13 maart 2016 is nachtarbeid voortaan mogelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in de ondernemingen van de distributiesector, namelijk de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201), het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311) en het Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312) ressorteren.

Er geldt één voorwaarde: de aard van de werken of de activiteiten moet nachtarbeid rechtvaardigen. Het is aan de werkgever om dit aan te tonen. 

Sectorale cao’s van 14 januari 2016   

Indien de werkgever voor de e-commerce activiteiten een “arbeidsregeling met nachtprestaties” wenst in te voeren, moet hij een wettelijke procedure naleven die opgenomen is in artikel 38 van de Arbeidswet van 16 maart 1971. Er is sprake van een arbeidsregeling met nachtprestaties wanneer prestaties worden voorzien tussen 24.00 u en 5.00 u.

In elk van de betrokken paritaire comités (PC 201, PC 202, PSC 202.01, PC 311 en PC 312) werd een sectorale cao gesloten waarin de wettelijke procedure tot invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties (artikel 38 van de Arbeidswet) voor deze e-commerce activiteiten wordt omkaderd.

Indien de werkgever in dit kader een arbeidsregeling met nachtprestaties wenst in te voeren, moet hij dus de wettelijke procedure van artikel 38 van de Arbeidswet en bijkomend de bepalingen van sectorale cao van 14 januari 2016 die op hem van toepassing zijn, naleven.    

Bron  

  • Koninklijk besluit van 13 maart 2016 waarbij nachtarbeid wordt toegestaan voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201), het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311) en het Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312) ressorteren, B.S. 18 maart 2016. 
     
  • Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2016 betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten, afgesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201), het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01), het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311) en het Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312).