Ministerraad keurt herinvoering van het recht op vaccinatieverlof goed

Gepubliceerd op
in
Theme

Op 30 september 2022 heeft de Ministerraad beslist dat het wetsontwerp houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 mag worden ingediend in het parlement na advies van de Raad van State.

Dit wetsontwerp herneemt het recht op klein verlet dat tot 30 juni 2022 van toepassing was op basis van de wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.

De maatregel zal van toepassing zijn tot 31 december 2022 met de mogelijkheid om bij koninklijk besluit een verlenging door te voeren tot uiterlijk 31 maart 2023. De voorziene datum van inwerkingtreding is 1 oktober 2022.