Loonkloof : de formulieren om het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers op te maken staan online.

Gepubliceerd op

Het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers voert de bepalingen uit van de wet betreffende de loonkloof, die aan de ondernemingsraad een rol toebedeelt teneinde een neutrale politiek op het vlak van verloning tussen mannen en vrouwen in de onderneming te begunstigen. Het ministerieel besluit van 25 april 2014 bepaalt de modelformulieren op basis waarvan het analyseverslag wordt opgemaakt.  

Deze twee besluiten werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 15 mei 2014.

Er is een downloadbare versie van deze formulieren, evenals een toelichting (DOC, 39.5 KB) erbij, beschikbaar onder de rubriek “procedure en formulieren”. De werkgever van een onderneming die gewoonlijk gemiddeld ten minste honderd werknemers tewerkstelt, dient het analyseverslag op te stellen aan de hand van het volledige formulier (DOCX, 43.82 KB). De werkgever van een onderneming die gewoonlijk gemiddeld ten minste vijftig maar minder dan honderd werknemers tewerkstelt, moet het analyseverslag opstellen aan de hand van het beknopte formulier (DOCX, 28.19 KB).