Leidraad voor de arbeidsinspectie over blootstelling aan kwartsstof op bouwplaatsen

Gepubliceerd op

Het Comité van hoge functionarissen van de Europese Arbeidsinspecties (SLIC) heeft een nieuwe leidraad voor Europese arbeidsinspecties gepubliceerd om de risico's van blootstelling aan kwartsstof (respirable crystalline silica, RCS) op bouwplaatsen aan te pakken. Die leidraad is ontwikkeld door de SLIC werkgroep over chemische stoffen CHEMEX. De Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de leidraad.

De leidraad is bedoeld voor arbeidsinspecteurs en bevat hoofdstukken over het gevaar van RCS voor de gezondheid, het regelgevende kader, praktische informatie en voorbeelden van relevante beheersmaatregelen. De leidraad bevat ook 14 concrete situaties waarin zich grote RCS-risico’s voordoen.

De gids is nu gepubliceerd in het Engels en wordt vertaald in de 24 officiële talen van de Europese Unie. De digitale versie staat op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA): Guidance for National Labour Inspectors on addressing risks from worker exposure to respirable crystalline silica (RCS) on construction sites (PDF, 3,80 MB).

Meer informatie daarover is beschikbaar op de website van EU-OSHA: Inhaleerbaar kristallijn silicastof op bouwplaatsen: nieuw Europees richtsnoer voor arbeidsinspecteurs.