Lancering nieuwe datamining-website: meer dan 500 indicatoren over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België

Gepubliceerd op

Deze morgen lanceerde de FOD Werkgelegenheid een nieuwe website die het merendeel van de Belgische gegevens over beroepsrisico's en arbeidsomstandigheden centraliseert: https://data.risicosophetwerk.be.

Voor de allereerste keer in België brengt een website de gegevens uit verschillende bronnen samen en stelt ze digitaal ter beschikking. De gegevens zijn afkomstig van o.a. socialezekerheidsinstellingen, externe preventiediensten, sociale secretariaten en specifieke enquêtes.

De site toont meer dan 500 indicatoren die zijn onderverdeeld in drie hoofdthema’s over beroepsrisico’s:

  1. Gevaren en blootstelling
  2. Gevolgen en schade
  3. Preventie

Deze indicatoren worden getoond in de vorm van interactieve grafieken, zodat bezoekers gemakkelijk verschillende filters kunnen toepassen (geslacht, leeftijd, activiteitensector, jaar) en de gegevens kunnen bekijken en bewaren.

Het is belangrijk om in België over gegevens te beschikken die toelaten om de evolutie van beroepsrisico's en arbeidsomstandigheden op te volgen. Het verkrijgen van een globaal, gemeenschappelijk en digitaal overzicht van deze gegevens zal de actoren van het welzijn op het werk in staat stellen om het beleid en de te nemen maatregelen beter af te stemmen op zowel sensibilisering als preventie. De uitdaging is om duurzame arbeidsomstandigheden te garanderen die de fysieke en mentale gezondheid van werknemers gedurende hun hele loopbaan beschermen.

Binnen de AD Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid heeft de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA) Europese steun gekregen om deze website te creëren. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Belgisch nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV).

Meer informatie over het project is te vinden via: 2022 - 2026 Project (RRF) DATAMINING van beroepsrisico’s voor duurzaam werk (lopende)

Herbekijk het lanceringsevenement:

Deze video wordt beheerd op een externe site (YouTube). U moet de cookies van deze bron accepteren om de video te bekijken.

U kan de video ook bekijken op dit adres: https://youtu.be/3cvBEyS_BaE