Kamer keurt pakket werkmaatregelen van Kris Peeters goed

Gepubliceerd op

De Kamer keurde gisteren een reeks maatregelen goed van vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters.

Kris Peeters: “We hebben heel sterk ingezet op het creëren van nieuwe jobs en dat lukt ons ook. Tijdens de gehele legislatuur zullen er 259.000 jobs bijgekomen zijn. We geven jongeren die hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt een duwtje in de rug met starterjobs en de hervormde opzeggingstermijnen. Door alle maatregelen zijn we goed op weg om de volledige tewerkstelling te bereiken tegen 2025. Maar voor mij gaat het niet enkel om het aantal jobs, maar ook om de kwaliteit ervan. We moeten ervoor zorgen dat werknemers met plezier naar hun werk gaan en tevreden weer naar huis keren. Daarom zetten we extra in op het aanpakken van stress en burn-out.

 

Projecten preventie burn-out

Stress en burn-out zijn in opmars. Tussen 2005 en 2015 is het aantal mensen die meer dan een jaar ziek thuis zitten met 80% gestegen. In 2015 ging het om 122.825 mensen. De aanpak van burn-out is daarom een prioriteit.

Minister Kris Peeters zet de sociale partners ertoe aan om een deel van de bestaande middelen voor vorming en risicogroepen, aan te wenden voor het aanpakken van burn-out. Sectoren en ondernemingen kunnen projecten rond de aanpak van burn-out indienen bij de Nationale Arbeidsraad. De projecten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit opleidingen, infodagen, het uitwerken van sensibiliseringsacties, tools voor vroegtijdige opsporing,…. Het kan ook gaan om een actieplan voor een bepaalde sector. De bedoeling is dat kennis en goede praktijken rond het aanpakken van burn-out op die manier verder verspreid raken.

De projecten zijn een aanvulling op de verplichtingen inzake preventie die werkgevers nu al hebben in het kader van de wetgeving rond welzijn op het werk.

 

Overleg over deconnectie en gebruik van digitale communicatiemiddelen

Daarnaast plaatst minister Peeters deconnectie op de agenda binnen ondernemingen. Met onze smartphones en computers zijn we voortdurend verbonden. Het gevaar bestaat dat het werk voortdurend in ons privéleven binnensluipt. Goede afspraken over bereikbaarheid en onbereikbaarheid van werknemers, kunnen veel stress voorkomen.

Kris Peeters: “Ik wil werkgevers en werknemers ertoe aanzetten om afspraken te maken over wanneer en hoe werknemers bereikbaar moeten blijven, en wanneer ze onbereikbaar kunnen zijn. Dit moet ervoor zorgen dat werknemers tijdens hun vrije tijd niet voortdurend bezig blijven met hun werk en moet stress verminderen.

 

Starterjobs voor jongeren

Bedrijven worden aangemoedigd om jongeren aan te nemen via een fiscale korting voor jonge werknemers van 18 tot 21 jaar. De arbeidskost voor de werkgever wordt verminderd via een verhoogde fiscale aftrek, terwijl de nettolonen voor de jongeren gelijk blijven.

 

Wijziging opzeggingstermijnen

Een andere maatregel die het aanwerven van jongeren aanmoedigt is de tragere opbouw van de opzegperiode tijdens de eerste vier maanden van een contract. Daar tegenover staat dat de opzegtermijn vanaf de zesde maand minstens 5 weken zal bedragen tegenover 4 weken nu.
 

 

Ancienniteit  < 1 maand < 2 maand <3 maand < 4 maand < 5 maand  6 maand
Huidige opzeg 2 weken 2 2 4 4 4
Toekomstige opzeg 1 week 1 1 3 4 5


 

Jobs in de bouw

Met meer dan 200.000 werknemers is de bouw een belangrijke werkgever. Om nieuwe jobs te creëren en om goede arbeidsomstandigheden in de sector te waarborgen, wordt de strijd tegen sociale dumping in de bouwsector opgevoerd. Er komt een lastenverlaging ter waarde van 100 miljoen in 2018, 200 miljoen in 2019 en 604 miljoen vanaf 2020.

 


 

Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk