Inspectiecampagne: het veilig leveren van bouwmaterialen op werven

Gepubliceerd op

Vanaf deze week zal de arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) aankloppen bij de groothandelaars van bouwmaterialen voor professionelen om na te gaan hoe afdoende de maatregelen zijn die ze voorzien voor het veilig verloop van de levering, opslag en nabehandeling van hun producten op de werven.

Deze campagne is een aanvulling op de campagne van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) over het veilig leveren van bouwmaterialen op de werven.

De bouwsector blijft nog steeds een sector die gekenmerkt wordt door een hoog aantal ernstige ongevallen. De cijfers van het Fonds van Arbeidsongevallen tonen aan dat 40% van de arbeidsongevallen werden veroorzaakt door activiteiten die rechtstreeks verband houden met het behandelen van bouwmaterialen op de werf, zoals het heffen en tillen van lasten of het behandelen van materiaal.

30% worden veroorzaakt door een val van personen op de begane grond, struikelen, stoten, uitglijden en een val van voorwerpen van een hoger gelegen vlak. Deze worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een verlies van controle over het te behandelen voorwerp.

Transport is één van de vijf meest voorkomende oorzaken is van ongevallen. Een kwart van de ongevallen is eraan te wijten. De voornaamste oorzaken van arbeidsongevallen met behandelingstoestellen zijn onder meer het verlies van de controle over het toestel en het kantelen van dit toestel. Andere belangrijke oorzaken zijn de aanrijding van personen en het oneigenlijk gebruik van de heftruck.

Deze sector blijft dan ook één van de prioriteiten van het Toezicht op het Welzijn op het Werk.

De gekozen aanpak heeft tot doel de groothandelaars van bouwmaterialen maar eveneens het geheel van de sector aan te zetten hun veiligheidsverplichtingen na te komen. Inspecteurs zullen worden ingezet in de sector van de groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair (NACE activiteitencode 4673) om het veiligheidsbeleid door te lichten. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het vervoer en de stapeling binnen het bedrijf en aan de specifieke overeenkomsten met de transportfirma’s als tussenkomende partijen bij de bouwplaatsen. Doel is een tachtigtal bedrijven te inspecteren.

De actie zal afgesloten worden met een aftoetsing van de daadwerkelijke toepassing van de maatregelen voor de opslag en nabehandeling van geleverde bouwelementen op de werven zelf.