Informatiesessies over de werking van de ondernemingsraden en de CPBW

Gepubliceerd op

In het kader van haar voorlichtings- en sensibilisatiecampagne naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2008 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg informatiesessies voor de nieuwe leden van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) over de werking van deze organen. De informatiesessies vinden plaats in november en december 2008.

Deze sessies hebben als voornaamste doelstelling het verschaffen van informatie over de werking van de ondernemingsraden en de CPBW, en over de opdrachten, verplichtingen en bevoegdheden van de diverse betrokkenen.

Voor wie ?

Deze sessies richten zich tot de werknemersafgevaardigden en de werkgeversafgevaardigden.

De organisatoren hopen dat deze sessies ook een gelegenheid vormen voor het uitwisselen van informatie en voor het bevorderen van de discussie tussen de deelnemers (zowel de nieuwkomers als de doorwinterde mandatarissen) en de ambtenaren van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Wanneer en waar ?

 • 4 november 2008
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Zaal Storck)
  Ernest Blerotstraat 1
  1070 Brussel
 • 6 november 2008
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Zaal Storck)
  Ernest Blerotstraat 1
  1070 Brussel
 • 2 december 2008
  ‘t Waaihof (Zaal Mistral)
  Brasserie de Laiterie
  Graaf de Smet de Naeyerlaan 18
  8500 Kortrijk
 • 9 december 2008
  Provinciehuis van Antwerpen (Raadzaal)
  Koningin Elisabethlei 22
  2018 Antwerpen
 • 16 december 2008
  Cultuurcentrum Hasselt (Detmoldzaal)
  Kunstlaan 5
  3500 Hasselt

Inschrijven

U kan zich inschrijven voor deze informatiesessies tot 27 oktober bij Nadia Corryn
e-mail: nadia.corryn@werk.belgie.be
tel.: 02 233 45 60

De deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht.