Het nieuwe algemeen reglement op de elektrische installaties

Gepubliceerd op

Het nieuwe algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) is op 28 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het vervangt het huidige AREI en trekt het in vanaf 1 juni 2020. Vanaf 1 juni 2020 moeten dus alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe AREI.

Huidige AREI van 1981

Sinds 1981 hergroepeert het huidige AREI de reglementaire veiligheidsvereisten voor de elektrische installaties in België. Dat laatste is van toepassing op verschillende soorten installaties. Meer dan dertig jaar lang liet het toe om installaties met een hoog veiligheidsniveau uit te voeren.

Aanpassing van het AREI

In 2013 werd er beslist om de structuur van het huidige AREI volledig te herzien. De herstructurering van het huidige AREI heeft als doel:

  • de leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren;
  • een beter onderscheid tussen de drie verschillende installatieniveaus door het AREI in 3 thematische boeken op te splitsen;
  • de structuur overnemen van verschillende Europese normen;
  • de huidige inhoud van het reglement te hernemen en tevens de verbeteringen die in de werkgroepen werden aangebracht, er in te verwerken;
  • het inventariseren en actualiseren van de verschillende ministeriële besluiten en de nota's aan de erkende organismen, om bepaalde van deze teksten in het nieuwe AREI te integreren.

Toepassingsgebied

Het nieuwe AREI kadert in de continuïteit van het huidige AREI. Het nieuwe AREI is van toepassing zowel op de nieuwe installaties als op de bestaande installaties waarop het huidige AREI van toepassing is.

Samenstelling van het nieuwe AREI

Het nieuwe AREI bestaat uit 3 thematische boeken:

  • Boek 1: elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning;
  • Boek 2: elektrische installaties op hoogspanning;
  • Boek 3: installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.

Meer informatie

Meer info daarover op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: Algemeen Reglement op de elektrische installaties.