Het jaarverslag 2023 van de FOD Werkgelegenheid is gepubliceerd!

Gepubliceerd op

De FOD Werkgelegenheid stelt zijn jaarverslag 2022 voor. Het wordt opnieuw gepubliceerd in de vorm van een blog vergezeld van een reeks video’s.

Bekijk hieronder de artikels en video's: