Het geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem: de FOD Werkgelegenheid behaalt verschillende ISO-certificaten en de EMAS-registratie

Gepubliceerd op

De FOD werd onlangs geaudit om zijn geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem te evalueren. Missie geslaagd, we behaalden zowel verschillende ISO-certificaten (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) als een EMAS-registratie.

Het geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem loopt als een rode draad doorheen de missie van de FOD en is geïntegreerd in het strategisch plan 2022-2024.

De FOD Werkgelegenheid voert een milieuvriendelijke, veilige en gezonde organisatiecultuur om zijn missie uit te voeren en zijn toekomstvisie te realiseren. Om dit te bereiken maakt de FOD gebruik van een geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op de internationale normen ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 (EMAS), ISO/IEC17020 en 17025.

Het implementeren van een geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem zorgt ervoor dat we onze missie effectiever en efficiënter vervullen en voldoen aan de eisen van belanghebbenden door:

  • Het organiseren, controleren en harmoniseren van onze activiteiten
  • Het beheren en benutten van de risico’s en de kansen op onze activiteiten
  • Het behouden en verhogen van competenties en expertise binnen onze activiteiten
  • Het voortdurend verbeteren van onze activiteiten

Het werken volgens internationale standaarden levert ook het objectief bewijs dat we het beste geven van onszelf als organisatie.