Het Belgische voorzitterschap: vergadering van het Comité voor de werkgelegenheid (EMCO)

Gepubliceerd op
in

Het volgende evenement dat we onder het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseren is een bijeenkomst van het Werkgelegenheidscomité (EMCO). Deze vindt plaats in de Sint-Pietersabdij van Gent op 12 en 13 februari. 

Het Comité voor de werkgelegenheid is het adviescomité voor ministers die deel uitmaken van de Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EPSCO). Het comité speelt een centrale rol in het bevorderen van de coördinatie van werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid op Europees en nationaal niveau. 

Het EMCO werkt bovendien nauw samen met andere voorbereidende organen van de Raad (waaronder het Comité voor sociale bescherming, het Comité voor de economische politiek en het Onderwijscomité) om kwesties van gemeenschappelijk belang te onderzoeken. 

Elk voorzitterschap moet een EMCO-vergadering te organiseren. Die van het Belgische voorzitterschap zal zich focussen op de voorbereiding van een gezamenlijk EMCO-SPC-advies over de toekomstige politieke prioriteiten van de EU binnen de Europese Pijler van Sociale Rechten. 

Meer informatie over dit evenement is te vinden op de website van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en op de website van de Europese Commissie