Haalbaarheidsstudie codificatie van het arbeidsrecht: commissie van deskundigen voor het eerst bijeengekomen

Gepubliceerd op

Er zijn veel bronnen voor het arbeidsrecht. Teksten hebben zich opgestapeld, zijn gewijzigd en aangevuld om een geheel van regels te produceren die niet altijd gemakkelijk te begrijpen zijn voor de belangrijkste doelgroep, de werknemers en werkgevers.

Zorgt een duidelijke, toegankelijke wetgeving voor meer rechtszekerheid en rechtvaardigheid bij de toepassing ervan? Kan de wetgeving gemakkelijker worden toegepast in kleine en grote bedrijven? Is, net als op andere rechtsgebieden, een codificatie van het arbeidsrecht denkbaar?

De Koning heeft een Commissie van deskundigen gevraagd om deze vragen te beantwoorden (Koninklijk Besluit van 29 februari 2024, M.B. 19 maart 2024).

De Commissie bestaat uit 24 leden met verschillende professionele achtergronden en wordt voorgezeten door Willy Van Eeckhoutte advocaat bij het Hof van Cassatie en emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Gent, en Elise Dermine, professor aan de Université Libre de Bruxelles.

De opdracht is om een rapport voor te leggen aan de Minister van werk over de haalbaarheid van de codificatie van het Belgische arbeidsrecht en aanbevelingen te doen en mogelijke acties voor te stellen in het licht van de eindconclusies van het rapport.

De Commissie heeft tot 28 februari 2027 de tijd om haar eindverslag bij de minister in te dienen.

Er zullen twee academische onderzoekers beschikbaar worden gesteld om de Commissie bij haar werkzaamheden te ondersteunen.

Elk kwartaal informeren de voorzitters van de Commissie de Nationale Arbeidsraad over de voortgang van het werk van de Commissie.

De Commissie is sinds haar oprichting al twee keer bijeengekomen.