FOD Werkgelegenheid en sector Podiumkunsten slaan handen in elkaar en ontwikkelen gratis risicoanalyse-tool

Gepubliceerd op

De podiumsector brengt ons cultuur en vermaak en staat garant voor menig aangename momenten. Om de werkcondities in de sector te blijven verbeteren lanceren de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) vandaag het risicoanalyse-instrument OiRA voor de sector van de podiumkunsten. Deze online tool geeft de KMO’s in de sector de mogelijkheid om de risico’s, waar zijzelf en hun personeelsleden, mee geconfronteerd worden inzake welzijn op het werk (o.a. veiligheid en gezondheid) te beoordelen. OiRA-podiumkunsten kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector en de FOD Werkgelegenheid.

Wat is OiRA?

Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software, die werd ontwikkeld door het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA), kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.
In de tool wordt stap voor stap het risicoanalyseproces doorlopen, zodat de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden en daarnaast preventieve acties kunnen worden opgesteld in een “op maat gemaakt” actieplan.
De eerste OiRA-tool in België werd in 2013 ontwikkeld voor de kappersbranche. Deze vormde de basis voor de ontwikkeling van deze tool in andere Europese landen. Vervolgens werd in 2014 OiRA Hout gelanceerd (update 2018) en in 2015 OiRA Bouw. In 2016 kwam er de OiRA Horeca en in 2017 de OiRA schoonmaak en de OiRA Bakkers. 

Aangepast aan de sector

OiRA Podiumkunsten (Productiegezelschappen/Locaties) werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken, zoals de podiumomgeving, podium gerelateerde werkzaamheden, speciale elementen op het podium, rekwisieten, kostuums, maquillage en pruiken, repeteren, artiesten, publiek en figuranten,…
Naast de risicoanalyse worden ook tips gegeven over ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.
De medewerkers aan de ontwikkeling van de OiRA Podiumkunsten zijn er rotsvast van overtuigd dat met deze tool een reeds lang bestaande behoefte werd ingevuld. Alle organisaties hebben zich geëngageerd om deze tool te promoten via hun netwerk.

EU-OSHA

EU-OSHA stimuleert beroepsverenigingen om hun eigen tools te ontwikkelen, aangepast aan hun sector en de behoeften van hun land. Zo wil het Agentschap de risicoanalyse promoten bij bedrijven, en in het bijzonder bij kmo’s. Doorgaans hebben kmo’s immers beperktere middelen voor risicopreventie. Met deze gratis tool kunnen ook zij hun arbeidsplaats veiliger maken. Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA: "Risicobeoordeling is het fundament van gezondheids- en veiligheidsbeheer, en met het OiRA-project bieden wij Europese bedrijven de mogelijkheid om deze risicobeoordeling goed uit te voeren op hun arbeidsplaats, zonder dat ze daardoor hun budget overschrijden."

Links