FOD Werkgelegenheid en de sector van de autocar en autobus ontwikkelen gratis risicoanalyse-tool voor de sector

Gepubliceerd op

In België zijn zo’n 11.000 personen tewerkgesteld in de sector van de autocar en autobus. De sector speelt hiermee niet alleen een belangrijke rol in onze economie en onze vrije tijd, want wie heeft nog nooit een autocar of autobus genomen? Om de werkcondities in de sector te blijven verbeteren lanceren de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) vandaag het risicoanalyse-instrument OiRA voor de sector van de autocar en autobus. Deze online tool geeft de KMO’s in de sector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (o.a. veiligheid en gezondheid) te beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden geconfronteerd worden. OiRA autocar en autobus kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector en de FOD Werkgelegenheid.

Wat is OiRA?

Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software, die werd ontwikkeld door het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA), kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.

In de gids wordt stap voor stap het risicoanalyseproces beschreven waarmee de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een “op maat gemaakt” actieplan.

De eerste OiRA-tool in België werd in 2013 ontwikkeld voor de kappersbranche. Zij vormde de basis voor de ontwikkeling van deze tool in andere Europese landen. Vervolgens werd in 2014 OiRA Hout gelanceerd en in 2015 OiRA Bouw. In 2016 kwam er de OiRA Horeca, in 2017 de OiRA schoonmaak en de OiRA Bakkers en in 2018 de sectoren van de podiumkunsten en de parken en tuinen aan de beurt.

Mogelijke risico's in de sector van de autocar en autobus

OiRA werd ontwikkeld voor en door de sector. Tijdens de ontwikkelingsfase werden de mogelijke risico’s in de autobus en autocar sector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zijzelf en hun chauffeurs geconfronteerd worden. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de bus als werkomgeving met specifieke aandacht voor de veiligheid en gezondheid van de chauffeur, de stelplaats, de garage, …

Naast het identificeren van de risico’s worden ook oplossingen aangereikt om deze risico’s te beheersen. Zo draagt de tool bij tot betere en veiligere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde en gemotiveerde werknemers. De medewerkers aan de ontwikkeling van de OiRA autocar en autobus zijn er rotsvast van overtuigd dat met de tool een reeds lang bestaande behoefte werd ingevuld in het belang van een welzijnsbeleid voor hun bedrijven. Alle organisaties hebben zich geëngageerd om deze tool te promoten via hun netwerk.

EU-OSHA

EU-OSHA stimuleert beroepsverenigingen om hun eigen tools te ontwikkelen, aangepast aan hun sector en de behoeften van hun land. Zo wil het Agentschap de risicoanalyse promoten bij bedrijven, en in het bijzonder bij kmo’s. Doorgaans hebben kmo’s immers beperktere middelen voor risicopreventie. Met deze gratis tool kunnen ook zij hun arbeidsplaats veiliger maken. Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA: "Risicobeoordeling is het fundament van gezondheids- en veiligheidsbeheer, en met het OiRA-project bieden wij Europese bedrijven de mogelijkheid om deze risicobeoordeling goed uit te voeren op hun arbeidsplaats, zonder dat ze daardoor hun budget overschrijden."

Naast de Belgische tools Bouw, Hout, Kappers, Horeca, Schoonmaak, Bakkers, podiumkunsten, parken en tuinen en nu autocar en autobus werden de voorbije jaren overal in Europa al heel wat OiRA’s ontwikkeld zoals bvb de tools OiRA Landbouw en Commerciële winkels in Letland en de Europese OiRA Life Performance tool (podiumkunsten). En daar stopt het niet bij. Net als elders in Europa wordt in België al druk gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe tools, telkens in nauwe samenwerking met de betreffende sectoren.