Financiële regels van het betaald educatief verlof voor het schooljaar 2013-2014

Gepubliceerd op

De ministerraad heeft op 6 september 2013 op initiatief van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de financiële regels vaststelt inzake betaald educatief verlof voor het schooljaar 2013-2014.

Het ontwerp bevat volgende maatregelen:

  • Vanaf 1 september 2013 tot 31 augustus 2014 wordt de begrenzing van het brutoloon voor de uren educatief verlof verhoogd tot 2.760 euro. 
  • De terugbetaling aan de werkgevers wordt verhoogd maar zal in elk geval nooit hoger kunnen liggen dan 22,08 euro per uur educatief verlof voor het schooljaar 2013-2014.
  • Het bedrag van de specifieke werkgeversbijdrage voor betaald educatief verlof wordt vanaf het vierde kwartaal 2013 tot en met het derde kwartaal 2014 behouden op het wettelijk vastgestelde tarief van 0,04% en vanaf het vierde kwartaal van 2014 structureel vastgelegd op 0,05%.