Evaluatie van de impact van de nieuwe reglementering op de re-integratie op het werk

Gepubliceerd op

De codex over het welzijn op het werk voorziet sinds januari 2017 een specifieke procedure voor werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen: het re-integratietraject. Welk effect heeft deze nieuwe reglementering op de werkvloer? 

Dit jaar lanceerde de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA) hierover een onderzoeksproject. Welke soorten re-integratietrajecten hebben arbeidsongeschikte werknemers doorlopen sinds de nieuwe wetgeving? Wat gebeurde er met de werknemers voor wie re-integratie in de onderneming niet mogelijk was? Kan het onderzoek aanbevelingen formuleren ter verbetering van de wetgeving en de toepassing ervan?  

Een antwoord op deze vragen verwachten we in 2020 wanneer het onderzoeksproject wordt afgerond. 

Meer informatie: