Een nieuw koninklijk besluit over thermische omgevingsfactoren

Gepubliceerd op

Op 21 juni 2012 verscheen het KB van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren. Dit KB vervangt enkele bepalingen over het arbeidsklimaat in het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB).

De nieuwe wetgeving legt meer de nadruk op de risicoanalyse van de verschillende factoren die een rol spelen in de thermische omgeving. De preventiemaatregelen moeten inspelen op deze factoren en de combinatie ervan. Hierbij moet aandacht gaan naar het comfort van de werknemers.

Er zijn ook nieuwe actiewaarden, zowel voor koude als voor warmte. Als die actiewaarden kunnen worden overschreden, dan moet de werkgever een programma van technische en organisatorische maatregelen opstellen.

Voor specifieke situaties zijn specifieke maatregelen bepaald, zoals voor werken in koelruimten, aan ovens of interventies in overmatige warmte.

Het KB voorziet ook het gezondheidstoezicht en de maatregelen voor werknemers die behoren tot bijzonder gevoelige risicogroepen.

Het nieuwe KB is van toepassing vanaf 1 juli 2012.

Voor meer informatie hierover, raadpleeg deze toelichting: Thermische omgeving.