Een bonusplan voor volledige jaar 2020 moet ingediend zijn voor eind april

Gepubliceerd op
in
Theme

Bonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april ingediend worden.

  • Indien er voor de betrokken groep werknemers in uw onderneming een vakbondsafvaardiging aanwezig is, dient u uw bonusplan in via het verplichte papieren model van cao (DOCX, 27.32 KB);
  • Indien er voor de betrokken groep werknemers in uw onderneming geen vakbondsafvaardiging aanwezig is, gelieve het bonusplan bij voorkeur online in te dienen via het verplichte model van toetredingsakte via www.bonusplannen.be.
    Nieuw: sinds vandaag kan u indien nodig ook elektronisch bijlagen toevoegen aan uw bonusplan.

Voor u aan de slag gaat, kan u alle informatie over hoe u een bonusplan correct moet invullen terugvinden in het thema Verloning > Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Bonusplannen.

Indien de betrokken partijen binnen een onderneming van oordeel zijn dat het momenteel niet mogelijk is om een bonusplan op te stellen, is het belangrijk om weten dat een onderneming niet verplicht is om een bonusplan in te dienen. Bovendien kan een werkgever ook beslissen om later op het jaar een bonusplan in te dienen, zolang de referteperiode van dit plan minstens drie maanden bedraagt.

Gezien ten gevolge van de corona-crisis veel werknemers niet op het bedrijf aanwezig zijn wegens thuiswerk of werkloosheid wegens overmacht en de inspraak van de werknemers bij de opgestelde bonusplannen moet gegarandeerd worden kan de procedure met het register in de onderneming tijdelijk vervangen worden door de volgende procedure: 

  • In zover de werknemer beschikt over een mailadres wordt het bonusplan hem via mail toegestuurd en wordt hem de mogelijkheid geboden om zijn opmerkingen via mail in te dienen bij de werkgever of bij de inspectie TSW. Deze laatste mogelijkheid wordt duidelijk vermeld in het mailbericht.
  • De opmerkingen die bij de werkgever binnenkomen worden samengebracht in één document dat via mail of via de post wordt overgemaakt aan de inspectie TSW.  Zijn er geen opmerkingen dan ondertekent de werkgever het opmerkingenregister dat er geen opmerkingen waren en vermeldt de periode waarin de werknemers hun opmerkingen konden maken via mail.  Indien er opmerkingen binnenkomen bij de inspectie zal de werkgever daarvan in kennis worden gesteld.