Dienstencheques: maatregelen om de sector te professionaliseren

Gepubliceerd op

Het systeem van de dienstencheques is een van de populairste maatregelen in de laatste 10 jaar.
In 2011, werden zowat 109 miljoenen dienstencheques uitgegeven voor 844.347 gebruikers. Voor 2012, gaan de voorspellingen uit van bijna 170.000 personen die via de dienstencheques zullen werken voor een totaal van zowat 117 miljoenen werkuren.
De keerzijde van het succes is de steeds toenemende budgettaire impact van de dienstencheques op de staatsfinanciën. Dit vraagt om een verhoogde controle van de sector.
Op voorstel van Monica De Coninck, nam de Ministerraad verschillende maatregelen met het oog op de professionalisering en de controle van de sector.
Deze maatregelen zullen vanaf 1 Januari 2013 van toepassing zijn. 

Een waarborg van 25.000 euro voor de oprichting van de dienstencheques onderneming

Vandaag de dag is het heel gemakkelijk om een dienstencheques onderneming in het leven te roepen. Zodra de erkende onderneming de dienstencheques activiteiten lanceert, geniet ze van de federale tegemoetkoming wanneer de dienstencheques aan de uitgiftemaatschappij voor terugbetaling worden doorgezonden. Met andere woorden, geniet ze alvast van de federale tegemoetkoming voordat ze haar verplichtingen uigevoerd heeft (betaling van de lonen, van de RSZ bijdragen, van het bedrijfsvoorheffing,…). Wanneer er vastgesteld wordt dat de onderneming haar verplichtingen niet nakomt en dat de RVA de beslissing neemt om de verkeerdelijk toegekende bedragen terug te vorderen, zijn de bedragen vaak heel hoog en zeer moeilijk om terug te vorderen.
Voortaan zal een onderneming die een erkenning als een « dienstencheques onderneming», bij de indiening van de aanvraag, een waarborg van 25.000 euro bij de RVA moeten betalen. Als de erkenningsaanvraag geweigerd wordt, zal de waarborg terugbetaald worden. Als de erkenning toegekend wordt, zal de waarborg moeten dienen om eventuele betalingsmoeilijkheden te verhelpen (met de RVA, de Financiën, de RSZ). De waarborg zal geblokkeerd blijven tijdens de hele erkenningsperiode. 

De tegemoetkoming van de staat te beperken in de kostprijs van de dienstencheques zodra er inbreuken worden gepleegd 

Indien wordt vastgesteld dat een onderneming niet meer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, wordt er beslist om 5 euro van de tegemoetkoming van de federale staat voor elke dienstencheque in te houden. Dit bedrag zal geblokkeerd worden op een rekening van de RVA. Dit bedrag zal dienen om eventuele schulden af te lossen. In geval van een ernstige inbreuk, kan de inruilwaarde van de dienstencheques volledig ingehouden worden. 

Bron: persbericht van het Kabinet van de minister van Werk