Dien uw bonusplannen online in

Gepubliceerd op
in
Theme

Bijna 75% van de bonusplannen via toetredingsakte werden in 2022 online ingediend via www.bonusplannen.be.

Werkgevers of gemandateerden die hun bonusplannen online indienden hebben als voordeel:  

  • Een eenvoudig online formulier gidst u (of de gemandateerde) door de verschillende stappen aan de hand van uitrollijsten met keuzemenu's, toelichtingen, controles,…  
  • Het bonusplan voldoet automatisch aan de meeste vormvoorwaarden.
  • Ook de ondertekening van het bonusplan verloopt elektronisch, waarop een automatische neerlegging gebeurt bij de bevoegde administratie.
  • Het digitaal bonusplan wordt veel sneller (binnen gemiddeld 14 dagen) doorgestuurd naar het bevoegde paritair comité.
  • U ontvangt alle communicatie over het verloop van het dossier en de uiteindelijke beslissing via e-mail.
  • Enkel bonusplannen via toetredingsakte kunnen online neergelegd worden bij de griffie via “Bonusplannen”.

Ondernemings-cao’s, opzeggingen van cao’s en toetredingen tot cao’s kunnen ook elektronisch neergelegd worden, maar via www.transfer.werk.belgie.be.  

Alle informatie over hoe u een bonusplan correct moet invullen vindt u in het thema Verloning > Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Bonusplannen.