Dien bonusplannen en cao’s online in

Gepubliceerd op

Bonusplannen via toetredingsakte, cao’s en enkele andere officiële aktes, aanvragen en documenten kunnen online neergelegd worden bij de griffie via “Bonusplannen” en “Transfer van documenten”.

Bonusplannen

Sinds maart 2019 kunnen bonusplannen opgesteld via toetredingsakte online ingevuld en neergelegd worden via www.bonusplannen.be.

Een eenvoudig online formulier gidst u (of de gemandateerde) door de verschillende stappen. Er komt geen papier meer aan te pas.

Voordelen:

  • Het bonusplan voldoet automatisch aan de vormvoorwaarden.
  • Het digitaal bonusplan wordt veel sneller (binnen gemiddeld 14 dagen) doorgestuurd naar het bevoegde paritair comité.
  • U ontvangt alle communicatie over het verloop van het dossier en de uiteindelijke beslissing via e-mail.

Meer informatie

Alle informatie over hoe u een bonusplan correct moet invullen vindt u in het thema Verloning > Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Bonusplannen.

Transfer van documenten

Sinds eind juni 2020 is het mogelijk om via “Transfer van documenten” cao’s en enkele andere officiële aktes, aanvragen en documenten online neer te leggen.  

Via www.transfer.werk.belgie.be kan een werkgever (of de gemandateerde) vanaf nu online bijvoorbeeld ondernemings-cao’s, opzeggingen van cao’s en toetredingen tot cao’s indienen.

Opgelet!

Enkel documenten in pdf-formaat met de nodige elektronisch gekwalificeerde handtekeningen worden aanvaard. De pdf moet dus door alle ondertekenaars ondertekend worden met de e-ID.

Een op papier ondertekende en nadien ingescande versie van een document volstaat dus niet. Deze documenten moet u nog altijd op papier en via de post indienen.

Voor u aan de slag gaat:

  • Maak eerst een pdf-versie van het document.
  • Laat het document door de juiste personen ondertekenen, elk met hun e-ID.

Als u een pdf met elektronische handtekening hebt:

  • Iemand logt zich (met e-ID) in op “Transfer van documenten
  • Deze persoon (niet noodzakelijk iemand van de ondertekenaars) kan het ondertekende pdf-document opladen.
  • Er wordt onmiddellijk een ontvangstmelding via mail verstuurd.

Meer informatie

Alle praktische informatie over het elektronisch ondertekenen van een pdf via e-ID vindt u op https://eid.belgium.be/nl/digitale-handtekeningen.