De verhuur van arbeidsmiddelen voor het heffen van personen staat centraal in een campagne van de inspectie Welzijn op het Werk

Gepubliceerd op

Van januari tot maart 2011 zullen de inspecteurs van Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid een nationale inspectiecampagne voeren rond drie specifieke arbeidsmiddelen bestemd voor het heffen van personen : hoogwerkers, transportplatformen  en werkplatformen.

Deze arbeidsmiddelen worden frequent gebruikt op de arbeidsplaatsen, in het bijzonder op de werven. In veel gevallen maken de werkgevers gebruik van gehuurd materieel.

Periodiek doen er zich immers ongevallen voor naar aanleiding van het gebruik van deze arbeidsmiddelen, soms met dodelijke afloop.

Het doel van deze campagne is erover te waken of deze uitrustingen, gehuurd door werkgevers en gebruikt door werknemers, de veiligheidsgaranties bieden zoals opgelegd door de reglementering.

Ter herinnering: deze campagne kadert in het nationaal strategisch plan 2008-2012 dat opgesteld werd in toepassing van de Europese strategie 2007-2012.  Dit plan heeft tot doel acties op te stellen en uit te voeren die moeten leiden tot een vermindering van het aantal arbeidsongevallen met 25 %  en tot een substantiële daling van het aantal beroepsziektes.

Meer bijzonderheden over deze campagne vindt u in het persbericht (PDF, 28 KB).