De FOD Werkgelegenheid werkte mee aan de dag van de presentatie van de resultaten van de pilootprojecten van geïntegreerde preventie tegen burn-out

Gepubliceerd op

Op 10 maart 2020 werden de resultaten van de 12 pilootprojecten inzake geïntegreerde burn-outpreventie gepresenteerd.

Sinds meer dan 2 jaren werkt Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block met diverse betrokken instellingen aan een geïntegreerd en gecoördineerd preventiebeleid inzake werkgerelateerde psychische aandoeningen, waaronder burn-out.

De FOD Werkgelegenheid is van bij het begin bij dit beleid betrokken en maakt deel uit van het toezichts- en evaluatiecomité voor deze 12 projecten.

In de namiddag werden stands ingericht voor elk van de 12 projecten en voor de instellingen die aan deze projecten hebben meegewerkt. Onze FOD Werkgelegenheid had daarom ook een stand waar onze nieuwste tools voor de preventie van psychosociale risico's werden voorgesteld.

Meer info daarover is beschikbaar op de website van FOD Sociale Zekerheid: Pilootprojecten geïntegreerd preventiebeleid Burn-out.