De FOD Werkgelegenheid stelt zijn strategisch plan 2022-2024 voor

Gepubliceerd op

Het strategisch plan van de FOD Werkgelegenheid (PDF, 2.26 MB), vroeger bestuursovereenkomst genoemd, werd ondertekend.

Het strategisch plan bevat de afspraken die de FOD Werkgelegenheid, vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité, en de federale regering, vertegenwoordigd door de Minister van Werk, onderschrijven voor de komende 3 jaren.

In de blog van de FOD vindt u de toelichting en een videovoorstelling van elke strategische doelstelling: