De FOD Werkgelegenheid lanceert een campagne over oudere werknemers

Gepubliceerd op

Ben ik “nog jong en al oud op het werk?” Deze vraag stellen vele 50-plussers zich vaak.

De Belgische arbeidsmarkt is niet bepaald gunstig voor oudere werknemers. De werkgelegenheidsgraad van oudere werknemers ligt ver onder het Europese gemiddelde. Deze situatie kan deels verklaard worden door het bestaan van meerdere remmen op het behoud, of de herintrede van oudere werknemers op de arbeidsmarkt.

Deze remmen kunnen afkomstig zijn van zowel vraag- als aanbodzijde. Langs de aanbodzijde is er bijvoorbeeld de hoge kost die het behoud van een oudere werknemer betekent voor de werkgever. Daarnaast is er ook het feit dat er minder geïnvesteerd wordt in de opleiding van oudere werknemers, wat als gevolg kan hebben dat er minder werkgelegenheid wordt gecreëerd (afwezigheid van werkkrachten houdt het creëren van werkgelegenheid tegen).

Langs de vraagzijde zetten de systemen die toelaten om vroegtijdig de arbeidsmarkt te verlaten de werknemers ertoe aan om te stoppen met werken voor de wettelijke pensioenleeftijd. Ook een slechte kwaliteit van het werk of het niet aanpassen van de inhoud van het werk aan de evolutie van de competenties van de werknemer, kunnen oudere werknemers ertoe aanzetten om de arbeidsmarkt te verlaten.

Er zijn ook socio-culturele en psychologische remmen. Er bestaan talrijke vooroordelen rond oudere werknemers en het is in de samenleving dat die vooroordelen leven, zowel bij werknemers als bij werkgevers, het grote publiek en de oudere werknemers zelf.

Arbeidsmarktspecialisten wijzen erop dat de komende jaren, 500 000 mensen in ons land de arbeidsmarkt zullen verlaten. Willen we die plaatsen invullen en de sociale zekerheid betaalbaar houden, dan moeten meer mensen een job vinden en houden. De meeste ruimte om dat te realiseren is te vinden bij jongeren en oudere werknemers.

Om deze obstakels te bestrijden en om een mentaliteitsverandering te bereiken, lanceert de FOD Werkgelegenheid met steun van Europees Sociaal Fonds deze maandag 24 september 2012 een sensibiliseringscampagne over de situatie van oudere werknemers.

Hiervoor werd een TV-spot gemaakt. Deze zal worden uitgezonden op alle grote nationale zenders. De spot verwijst naar een website www.nogjongaloudophetwerk.be met meer informatie. De komende weken zullen er ook regelmatig advertenties verschijnen in de kranten.