De FOD Werkgelegenheid lanceert de sensibiliseringscampagne over psychosociale risico’s “Laat ons er samen voor gaan!”

Gepubliceerd op

Het is al een jaar geleden dat de eerste coronamaatregelen ingevoerd werden. Sindsdien werken veel werknemers van thuis uit. Anderen blijven naar het werk gaan om de bedrijfscontinuïteit te garanderen, maar hebben hun arbeidsomstandigheden zien veranderen. Isolement, burn-out, stress, conflicten, geweld, ... zijn nog meer aanwezig in het dagelijkse leven van werknemers. Deze arbeidsgerelateerde psychosociale risico's (PSR's) hebben betrekking op beroepsrisico's die zowel de mentale als de lichamelijke gezondheid van werknemers aantasten. Dit kan invloed hebben op het goed functioneren en de prestaties van bedrijven, alsook op de veiligheid.

Al meer dan 25 jaar biedt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg tools aan voor de preventie, de sensibilisering en de analyse van PSR. Het doel van deze sociale-mediacampagne is de aandacht van leidinggevenden, werknemersvertegenwoordigers en welzijnsspecialisten te vestigen op het feit dat er gratis instrumenten bestaan om hen te helpen deze situaties aan te pakken.

Met de slogan: “Laat ons er samen voor gaan!” willen we op een ludieke manier de campagne verspreiden op onze sociale media. Je kan alles terugvinden op onze Facebook, Twitter, LinkedIn, en Instagram accounts. Alle informatie over de campagne is te vinden op de website voeljegoedophetwerk.be

campagne voel je goed op het werk