De FOD Werkgelegenheid heeft een nieuwe visuele identiteit!

Gepubliceerd op

Na bijna 50 jaar trouwe dienst, verdwijnt het huidige logo van de FOD Werkgelegenheid van het toneel. Het logo wordt vervangen door een nieuwe versie die beter aansluit bij de huidige visie en waarden van de FOD Werkgelegenheid. Ontdek onze nieuwe visuele identiteit!

Logo 2021

De creatie en ontwikkeling van deze nieuwe visuele identiteit werd toevertrouwd aan de Dienst communicatie van de FOD. Onze grafisch ontwerpster heeft verschillende maanden gewerkt aan het ontwerp en een volledig grafisch charter dat het mogelijk moet maken het nieuwe logo geleidelijk aan overal op een coherente manier te gebruiken.

Voor het ontwerp werd vertrokken van de armen van het figuurtje van het oude logo, daar tegenover staat nu een ander paar armen.

De open armen staan voor openheid, betrokkenheid, eenheid, inclusie en verbinding. De 2 elementen die naast elkaar staan, maar duidelijk bij elkaar horen, staan voor solidariteit en overleg.  Overleg op alle niveaus: tussen werkgever en werknemer, tussen de sociale partners en tussen de FOD en zijn stakeholders.

Meer informatie over de geschiedenis en de evolutie van ons logo vindt u in de rubriek Over de FOD.

De FOD Werkgelegenheid lanceert tegelijk ook een nieuwe versie van de evenementenwebsite. Op deze site vindt u een overzicht van alle evenementen die door de FOD worden georganiseerd en kan u zich inschrijven. Ook de kalender welzijn op het werk vindt u er nog steeds.