De eerste tien SOBANE-gidsen toegepast op de sectoren zijn beschikbaar

Gepubliceerd op

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid heeft zopas 10 sectorale overleggidsen in het kader van de "SOBANE"-strategie gepubliceerd. Elk van deze gidsen is gewijd aan een welbepaalde sector. De eerste 10 beschikbare gidsen hebben betrekking op de sectoren thuiszorg, bouw, kinderdagverblijven, garages, rusthuizen, schoonmaak, tertiaire sector, gezondheidszorg, telethuiswerk en onderwijs.

De SOBANE-strategie beoogt de preventie van risico's op het werk. Ze werd ontwikkeld om binnen de ondernemingen een dynamisch en doeltreffend risicobeheer op te zetten. Deze strategie omvat vier interventieniveaus :
1. de opsporing;
2. de observatie;
3. de analyse;
4. de expertise.

De 10 gidsen zijn aangepast aan de vermelde activiteitensectoren en bevatten alle nuttige documenten (checklist, uitnodiging voor een overlegvergadering ...) voor de uitvoering van het eerste niveau van de strategie, met name de opsporing.

Deze gidsen bestonden reeds in een elektronische versie. De publicatie van een volledige papieren gids voor deze 10 sectoren wil meer zichtbaarheid geven aan deze gidsen en hun verspreiding in de ondernemingen, in het bijzonder de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO), bevorderen.

De gidsen kunnen besteld of gedownload worden in de module Publicaties.