De Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk publiceert haar activiteitenverslag 2020-2021

Gepubliceerd op

De activiteiten van de Afdeling voor de promotie van het welzijn op het werk (Promo) van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid stonden in 2020 en 2021 in het teken van de ongekende wereldwijde gezondheidscrisis. Omdat het aanvankelijk niet mogelijk was om fysiek een publiek bijeen te brengen, werden sommige evenementen, indien mogelijk, omgevormd tot webinars en evenementen op afstand. Verplicht telewerken van de ene dag op de andere had ook een impact op de organisatie van het werk en de activiteiten.

Achteraf kan worden geconstateerd dat deze nieuwe situatie de Afdeling Promo er niet van weerhouden heeft een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan haar publiek te blijven verlenen en de meeste van haar doelstellingen te verwezenlijken.

Je kan het verslag en de activiteitentabellen raadplegen in het tabblad Publicaties.