Coronavirus: maatregelen uit het KB van 28 oktober 2021

Gepubliceerd op

Tijdens het overlegcomité van 26 oktober 2021 hebben de regeringen van het land samen een aantal maatregelen genomen om de sterke stijging in het aantal COVID-19 besmettingen te milderen.

Deze maatregelen werden opgenomen in het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2021. Dit besluit is een uitvoeringsbesluit van de pandemiewet van 14 augustus 2021 die inmiddels is geactiveerd.

Het koninklijk besluit herneemt in grote mate de (opgeheven) bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020.

De maatregelen met betrekking tot de werkcontext zijn de volgende:

1. Het sterk aanbevelen van telewerk

Telewerk is sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Telewerk wordt verricht in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden.

Het telewerk vormt inderdaad één van de belangrijkste maatregelen om de sterke stijging van het aantal COVID-19 besmettingen te milderen.

2. Het blijven nemen van andere passende preventiemaatregelen

Ondernemingen, verenigingen en diensten moeten uiteraard ook nog steeds alle andere passende preventiemaatregelen blijven nemen om de regels inzake social distancing te blijven garanderen voor wie naar het werk komt. De Generieke Gids (versie 7) die de minimale preventiemaatregelen bevat, is hiertoe het geschikte instrument. In deze gids blijft ook het gebruik van het mondmasker nog steeds sterk aanbevolen wanneer de social distancing niet kan worden nageleefd.

Daarnaast voorziet het koninklijk besluit opnieuw in een mondmaskerplicht op bepaalde plaatsen. Dit is onder meer het geval in de publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen, -gebouwen en gerechtsgebouwen, evenals voor het personeel in de fitnesscentra en in de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend.