Coronavirus: aanpassingen aan het MB van 28 oktober 2020: telewerk sterk aanbevolen

Gepubliceerd op
in
Theme

Het ministerieel besluit van 23 juni 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 betreffende noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het COVID-19-coronavirus werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 juni 2021.

Het ministerieel besluit voorziet in een aantal versoepelingsmaatregelen, meer bepaald voor telewerken. Telewerk wordt vanaf 27 juni sterk aanbevolen in alle ondernemingen, verenigingen en diensten, ongeacht hun omvang, voor alle personeelsleden wiens functie zich daartoe leent. Deze maatregel is van kracht tot en met 30 september 2021. Telewerk wordt verricht in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden. Dit heeft ook tot gevolg dat de registratieplicht inzake telewerk afgeschaft is, en dat de uitdrukkelijke verwijzing naar terugkeermomenten wegvalt.

Ondernemingen, verenigingen en diensten moeten uiteraard wel nog steeds passende preventiemaatregelen nemen om de regels inzake social distancing te blijven garanderen voor wie naar het werk komt, en kunnen hiervoor gebruik maken van de Generieke Gids, waarvan versie 4 online beschikbaar is.

Fysieke teambuildings zijn ook toegestaan vanaf 27 juni, mits het naleven van de geldende gezondheidsvoorschriften.