Coronavirus: aanpassingen aan het MB van 28 oktober 2020

Gepubliceerd op
in
Theme

Het ministerieel besluit van 25 augustus 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 augustus 2021.

Als gevolg van het overlegcomité van 20 augustus ll. wordt telewerken niet langer sterk aanbevolen in bedrijven en instellingen in België: in het ministerieel besluit wordt de bepaling die telewerk sterk aanbeveelt in alle ondernemingen, verenigingen en diensten dan ook geschrapt met ingang van 1 september 2021 (art. 2). Een uitzondering blijft evenwel bestaan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zolang de vaccinatiegraad er niet beter is: telewerk blijft er sterk aanbevolen.

Ondernemingen, verenigingen en diensten moeten uiteraard wel nog steeds passende preventiemaatregelen nemen om de regels inzake social distancing te blijven garanderen voor wie naar het werk komt. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van de Generieke Gids, waarvan versie 5 online beschikbaar is.