Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) coronapremie en problemen transfer-applicatie

Gepubliceerd op

De cao’s coronapremie dienen afgesloten te zijn voor de toekenning van het recht voor 31/12, maar niet neergelegd (via post of transferapplicatie) of geregistreerd bij de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. Ze moeten dus niet hoogdringend voor het einde van het jaar bij onze diensten worden bezorgd. Zie hierover de RSZ instructie.

Cao’s die elektronisch worden bezorgd via de transfer-applicatie moeten met de Belgische eID worden ondertekend (elektronische identiteitskaart). Andere vormen van elektronische handtekening (foto van geschreven handtekening, itsme, adobe signature) zijn niet rechtsgeldig.

We worden momenteel geconfronteerd met technische problemen bij de applicatie voor de elektronische neerlegging van pdf-documenten. Bij een meerderheid van de gebruikers stellen zich geen problemen, bij anderen lukt het opladen niet. We bieden onze verontschuldigingen hiervoor aan en onze IT-diensten zoeken naar een technische oplossing. Zoals hierboven vermeld mag het opladen ook nog begin volgend jaar gebeuren.