Cijfer van de maand: 15% van de werknemers zegt dat ze zich vaak of altijd emotioneel uitgeput voelen door hun werk

Gepubliceerd op

Laten we op de Werelddag voor de Mentale Gezondheid dit cijfer over de mentale gezondheid van werknemers eens van dichterbij bekijken.

Ongeveer 15% van de werknemers zegt dat ze zich vaak of altijd emotioneel uitgeput voelen door hun werk. Volgens het rapport "Jobkwaliteit in België in 2021", dat 4198 Belgische werknemers ondervroeg, is de gemiddelde score voor mentale uitputting onder werknemers gelijk aan 34.

Om te kunnen vergelijken met voorgaande jaren of tussen verschillende categorieën van werknemers, houdt het rapport rekening met een score van 0 tot 100 voor de mentale uitputting van werknemers: deze score ligt tussen 0 (nooit emotioneel uitgeput) en 100 (altijd emotioneel uitgeput).

De score is hoger voor vrouwen dan voor mannen, met een gemiddelde score van 36 tegenover 33.

Tools voor welzijnsactoren

Om het risico op een burn-out in een vroeg stadium op te sporen, heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een hele reeks instrumenten ontwikkeld. Het doel van deze tools is om de mensen die betrokken zijn bij het welzijn van bedrijven, vakbondsafgevaardigden en specialisten in staat te stellen concrete acties te ondernemen om psychosociale risico's op het werk (PSR) te voorkomen, erop te anticiperen en ze te beheren, of het nu gaat om acties op het vlak van organisatie, werkinhoud, arbeidsomstandigheden of interpersoonlijke relaties en arbeidsomstandigheden.

Je kunt deze hulpmiddelen en andere informatie over psychosociale risico's (PSR) vinden op de website van onze campagne "Voel je goed op het werk".

Het rapport "Jobkwaliteit in België in 2021" geeft een gedetailleerde analyse van de gegevens voor België die zijn verzameld op basis van de "European Working Conditions Survey 2021 (EWC(t)S 2021)" van Eurofound. Je kunt het rapport vinden op de pagina "Onderzoeksprojecten" van onze website.