Cijfer van de maand: 11% indexering in januari voor ongeveer een derde van de werknemers in de privésector

Gepubliceerd op
in
Theme

In België worden de meeste lonen automatisch geïndexeerd. De indexering wordt berekend aan de hand van de evolutie van de kosten van het levensonderhoud. Wanneer de prijzen stijgen, volgt de index.  Voor sommige paritaire comités stijgen de lonen eens een bepaalde drempel is overschreden. Anderen indexeren de lonen dan weer op maand- of zelfs jaarbasis.

In januari 2023 zal zo ongeveer een derde van de werknemers in de privésector een loonindexering van om en bij de 11% ontvangen. Dit is de grootste conventionele loonstijging in decennia.

 

Je vindt de lijst met alle paritaire comités op de pagina Paritaire comités.

Je vindt alle cijfers over de conventionele loonstijgingen per sector in de rubriek Statistieken > Korte termijnindicatoren arbeidsmarkt – maand- of kwartaalbasis > Lonen en arbeidskosten.