Bonusplannen: wijziging aangaande het opmerkingenregister

Gepubliceerd op

Bonusplannen of niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming op basis van objectieve criteria. Het systeem is ingevoerd via CAO 90 van de Nationale Arbeidsraad.

Indien een bonusplan wordt ingediend via een toetredingsakte, moet de werkgever ook een opmerkingenregister ter beschikking houden, waarin de werknemers hun eventuele opmerkingen kunnen noteren.

In het verleden moest het opmerkingenregister altijd worden overgemaakt aan het Toezicht op de Sociale Wetten, maar de wetgeving hieromtrent is recent gewijzigd.

Vanaf 6 februari 2023 moet de werkgever het opmerkingenregister enkel overmaken aan het Toezicht op de Sociale Wetten in het geval er effectief opmerkingen werden geformuleerd.

Alle informatie over Bonusplannen vindt u in het thema Verloning > Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Bonusplannen.