Bonusplannen in 2019: het aantal ingediende dossiers blijft stijgen

Gepubliceerd op

Sinds 2008 kunnen bedrijven uit de privésector hun werknemers een fiscaal gunstige bonus uitkeren indien een op voorhand vastgelegd gemeenschappelijk doel werd behaald. Dit systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (de zogenaamde bonusplannen) blijft ook in 2019 populair.

De Directie van de Griffie ontving vorig jaar (2019) in totaal meer dan 10.000 bonusdossiers. Het ging over ongeveer 7600 toetredingsakten en 2400 cao’s. Een gestage stijging van 7% ten opzichte van 2018. Ter vergelijking: bij de start waren het 3500 dossiers, in 2014 verdubbelde dit reeds naar meer dan 7000.

In 2019 mocht de totale toegekende bonus niet hoger liggen dan 3.383 euro bruto. Een werknemer houdt daar dan netto 2.941 euro van over.

Nieuw sinds vorig jaar is dat de ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging hun bonusplan via toetredingsakte online kunnen indienen via www.bonusplannen.be. Ongeveer 20% van de ontvangen bonusplannen werd online ingediend.

De administratie wil het gebruik van www.bonusplannen.be verder aanmoedigen in 2020. Het elektronisch opstellen en indienen heeft immers tal van voordelen:

  • Sneller: je dossier wordt binnen gemiddeld 14 dagen overgemaakt aan het bevoegde paritaire comité
  • Geen papier: je ontvangt alle communicatie via mail
  • Overzichtelijk: je krijgt een overzicht van alle elektronisch ingediende bonusplannen
  • Eenvoudig: het online formulier gidst je door de verschillende stappen
  • Minder fouten: je gebruikt steeds het juiste modelformulier en je bonusplan voldoet automatisch aan de vormvoorwaarden
  • Samenwerken en delen: het digitaal ontwerp kan je delen en online laten ondertekenen door de werkgever of zijn gemandateerde


aantal neergelegde bonusplannen