Bestrijding jeugdwerkloosheid: Activaplan wordt versterkt

Gepubliceerd op
De ministerraad keurde vandaag op initiatief van Minister Van Werk Monica De Coninck de versterking van de Activamaatregel goed vanaf 1/7/2013.

We kampen momenteel met een hoge jeugdwerkloosheid. Vooral voor laaggeschoolde jongeren dreigt het nog al eens mis te lopen. We zien echter ook dat na twee jaar op de arbeidsmarkt, de handicap van het ontbreken van een diploma bijna is weggewerkt. Daarom zetten we erg in op het toeleiden van die jongeren naar een eerste job. Met de uitbreiding van de Activa-maatregel zetten we nog verder in op het verlagen van de loonkosten voor deze doelgroep.

Concreet breiden we het bestaande Activa-plan uit, gecombineerd met een doelgroepverlaging voor laaggeschoolden. Jongeren kunnen voortaan tot 27 jaar gebruik maken van deze regeling, en dit gedurende drie jaar (In plaats van gedurende 15 maanden en tot 25 jaar voorheen).

Een deel van de werkloosheidsuitkering (500€) wordt getransformeerd in een werkuitkering en de werkgever krijgt een bijkomende bijdragevermindering van 500 euro per maand. Op die manier krijgt de jonge werknemer een volwaardig loon dat ook voor de werkgever betaalbaar is. Dankzij deze maatregel is de maandelijkse verlaging van de loonkost voor laaggeschoolde jongeren 1000€. De loonkost per uur is in bepaalde gevallen zo lager dan 10€.

Deze maatregel kadert in het tewerkstellingsplan van Monica De Coninck. Eerder werd ook beslist een systeem van jongerenstages in te voeren voor laaggeschoolde jongeren. Daarnaast zijn er nog andere loonlastverlagingen voor jongeren ingevoerd en werd de lastenverlaging voor de eerste drie werknemers voor KMO’s uitgebreid. Op die manier creëren we een traject waarbij we jongeren kansen geven door de werkgever tijdens de eerste jaren van de tewerkstelling fors te ondersteunen.