België markeert 30 juli 2021 als werelddag tegen mensenhandel

Gepubliceerd op
in

Op de werelddag tegen mensenhandel komen gemeenschappen in heel België samen om hulde te brengen aan de slachtoffers en aan het werk van eerstehulpverleners op het gebied van mensenhandel. Deze personen zijn actief in verschillende sectoren: zij identificeren, ondersteunen, adviseren en zoeken gerechtigheid voor slachtoffers van mensenhandel, en bestrijden de straffeloosheid van mensenhandelaars.

Ook onze sociaal inspecteurs van de Arbeidsinspectie – Toezicht op de Sociale Wetten zijn eerstelijnswerkers. Zij sporen immers op het terrein de inbreuken mensenhandel op. Naast de repressieve kant (processen-verbaal tegen de overtreders) besteden ze eveneens veel aandacht aan de slachtoffers van het misbruik (de sociale kant).

the voice of the victims

Het thema van dit jaar plaatst de slachtoffers van mensenhandel in het middelpunt van de campagne en benadrukt het belang van luisteren naar en leren van overlevenden van mensenhandel. De campagne stelt dat overlevenden essentiële actoren zijn in de strijd tegen mensenhandel en benadrukt de cruciale rol die ze spelen in het bepalen van effectieve maatregelen om dit misdrijf te voorkomen, slachtoffers te identificeren en te redden, en hen te ondersteunen op weg naar rehabilitatie.

Leren van de ervaringen van slachtoffers en hun suggesties omzetten in concrete acties leidt tot een meer slachtoffergerichte en doeltreffende aanpak in de strijd tegen mensenhandel.

België staat al lang in de frontlinie in de strijd tegen mensenhandel. Door wereldwijde inspanningen te leiden via de VN ondersteunt België de verstrekking van de broodnodige financiële, humanitaire en juridische bijstand rechtstreeks aan slachtoffers in de landen van herkomst, op doorreis en op bestemming.

Door deel te nemen aan de Blue Heart-campagne tegen mensenhandel, sluit België zich aan bij landen over de hele wereld om een ​​duidelijke boodschap uit te dragen. Omwille van de transnationale implicaties voor de menselijke veiligheid en internationale stabiliteit is solidariteit met de slachtoffers van mensenhandel onontbeerlijk.

Meer informatie over mensenhandel op de website van de FOD Justitie en over de Werelddag tegen mensenhandel op de website van de Verenigde Naties.

Blue heart