België heeft een sleutelrol gespeeld bij het aannemen van nieuwe conclusies over waardig en duurzaam werk in de automobielindustrie door de IAO.

Gepubliceerd op
in

De eerste sectorale vergadering van de IAO, die volledig virtueel heeft plaatsgevonden, is zopas afgelopen. Zij heeft het mogelijk gemaakt dat conclusies werden aangenomen ter bevordering van waardig en duurzaam werk in de automobielindustrie. België heeft een sleutelrol gespeeld door het voorzitterschap van de regeringsgroep op zich te nemen.

De regeringen en de werkgevers- en werknemersorganisaties van verschillende landen van de wereld zijn effectief overeengekomen dat het dringend is te investeren in onderwijs, opleiding en levenslang leren voor iedereen in de automobielsector.

De automobielindustrie staat op een beslissend keerpunt. De technologische vooruitgang, de klimaatverandering, de demografische evolutie alsook de mondialisering veranderen snel de organisatie van de productie en van de arbeid in de sector. De COVID-19-crisis heeft enorme beperkingen opgelegd aan de sector en aan zijn werknemers, die bij de bestaande uitdagingen zijn gekomen: verbreking van de bevoorradingsketen, sluiting van fabrieken, instorting van de vraag.

“Het was een enorm werk", legt Thérèse Boutsen uit, adviseur-generaal van de FOD Werkgelegenheid en ondervoorzitster van de regeringsgroep, "aangezien standpunten van niet minder dan 60 verschillende regeringen moesten worden verzoend. Wij hebben de standpunten en de verschillen moeten harmoniseren die zo ver uiteen lagen als Duitsland, dat als autoconstructeur over spitstechnologie beschikt, en Mozambique dat voornamelijk grondstoffen levert. »

« Deze conclusies hebben als doelstelling om erop toe te zien dat wordt gezorgd voor een herkwalificatie van de werknemers van de automobielsector in de nieuwe beroepen en de bestrijding van zwartwerk. Het is een visie op geheel de bevoorradingsketen. »

 «Het aannemen van deze ambitieuze conclusies komt op een moment dat tegelijk gepast en gunstig is", voegt Thérèse Boutsen toe, ondervoorzitster van de regeringsgroep. "Wij hebben de voorbije weken effectief de aankondigingen gezien van massale ontslagen of van verbreking in de productieketens, bij gebreke van bevoorrading van bepaalde technische elementen ».