Aanwezigheidsregistratie op bouwplaatsen: verlaagd drempelbedrag vanaf 1 maart 2016

Gepubliceerd op

Het drempelbedrag vanaf hetwelk men verplicht is personen die op de bouwplaats aanwezig zijn, elektronisch te registreren, is verlaagd tot 500.000 euro exclusief btw voor alle werken in onroerende staat/bouwplaatsen die vanaf of na 1 maart 2016 zijn opgestart.

Deze wijziging is ingevoerd door een koninklijk besluit van 15 februari 2016 (B.S. 19/02/2016).

Meer informatie: