Aanpassing van de lijst van grenswaarden voor beroepsblootstelling

Gepubliceerd op

Het koninklijk besluit van 2 september 2018 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft, werd op 3 oktober 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het treedt op 13 oktober 2018 in werking.

Met dit besluit wordt de lijst van grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia in bijlage VI.1-1 van de codex over het welzijn op het werk aangepast. De aanpassingen betreffen onder meer de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn (EU) 2017/164 tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

Deze stoffen werden aan de lijst van grenswaarden toegevoegd:

 • ethylhexaan-1-ol;
 • but-2-yn-1,4-diol;
 • diacetyl;
 • citral;
 • 2,4-pentaandion;
 • 1-broom-2-propeen;
 • carbonylsulfide;
 • o-ftalodinitril;
 • N,N-diethylhydroxylamine;
 • ethylisocyanaat;
 • perazijnzuur;
 • cyanogeenbromide;
 • fenylisocyanaat;
 • wollastoniet;
 • hardmetaal dat kobalt en wolfraamcarbide bevat;
 • simazine.

De grenswaarden van deze stoffen werden aangepast:

 • acroleïne;
 • acrylzuur;
 • allylchloride;
 • allylpropyldisulfide;
 • atrazine;
 • azijnzuuranhydride;
 • bariumsulfaat;
 • beryllium en -verbindingen;
 • bisfenol A;
 • boortribromide;
 • 1-broompropaan;
 • butaan;
 • butylacetaat;
 • calciumdihydroxide;
 • calciumoxide;
 • clopidol;
 • cyanogeen;
 • 2,4-D, dibutylfosfaat;
 • 1,4-dichloorbenzeen;
 • dieldrin;
 • di-ethanolamine;
 • ethylacetaat;
 • ethylbenzeen;
 • ethylformiaat;
 • 5-ethylideen-2-norborneen;
 • ferbam;
 • glyceroltrinitraat;
 • houtstof;
 • kaliumcyanide;
 • katoenstof;
 • koolstofmonoxide;
 • koolstoftetrachloride;
 • koolzwart;
 • latex;
 • lithiumhydride;
 • maleïnezuuranhydride;
 • methomyl;
 • 1-methoxy-2-propanol;
 • 3-methyl-2-butanon;
 • methyleenchloride;
 • methylformiaat;
 • 5-methyl-2-hexanon;
 • methylparathion;
 • natriumcyanide;
 • nikkelcarbonyl;
 • nitro-ethaan;
 • oxaalzuur;
 • piperazine en zouten;
 • portlandcement;
 • propyleenimine;
 • stikstofmonoxide;
 • sulprofos;
 • thallium en -verbindingen;
 • 4,4'-thiobis;
 • thionylchloride;
 • 1,2,3-trichloorpropaan;
 • tri-ethylamine;
 • ri-o-cresylfosfaat;
 • tetraethylorthosilicaat;
 • tetrachloorethyleen;
 • terfenyl gehydrogeneerd;
 • vinylideenchloride;
 • warfarine;
 • waterstofcyanide.

Voor deze aanpassingen werd, binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk een consultatieprocedure gevolgd. Enkel de wijzigingen waarvoor in het kader van die procedure de sociale partners geen bezwaardossiers hadden ingediend, werden in het KB opgenomen.