Aangepaste versie van de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Gepubliceerd op
in
Theme

De generieke gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 30 oktober 2020 een geactualiseerde versie van deze gids gevalideerd (versie 3.0).

Het bleek nodig om de eerdere versie te verfijnen omwille van meerdere redenen:

  • om rekening te houden met nieuwe inzichten op het terrein;
  • om rekening te houden met de gewijzigde situatie op het terrein: de initiële versie van de generieke gids was vooral bedoeld als hulpmiddel voor niet-essentiële ondernemingen bij het heropstarten van hun activiteiten, daar waar deze nieuwe versie beoogt alle ondernemingen te helpen om veilig te blijven werken in alle omstandigheden, ondanks het bestaan van de pandemie;
  • om een aantal verduidelijkingen aan te brengen en extra accenten te leggen.

Er werden onder meer aanpassingen gedaan in verband met social distancing, telewerk, het dragen van maskers, het collectief vervoer, de ventilatie en verluchting. Ook wordt de nadruk gelegd op het belang van het naleven van de maatregelen inzake quarantaine en isolatie en meer in het algemeen op het feit dat alle actoren (werkgevers, werknemers, de interne en externe preventiedienst, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging, …) samen tegen het virus moet strijden om de verspreiding ervan onder controle te houden.

Ondernemingen kunnen kennisnemen van deze geactualiseerde gids in zijn globaliteit om na te gaan of de reeds genomen hygiënemaatregelen en organisatorische maatregelen moeten worden aangepast of versterkt. Tegelijkertijd kunnen de sectoren kennisnemen van deze gids om na te gaan of ook de sectorgidsen moeten worden aangepast.