8 juni is voortaan… de Dag van het Werkplezier

Gepubliceerd op

Wat maakt jouw werk zo leuk? Deel het gerust op de eerste Dag van het Werkplezier, op woensdag 8 juni. In navolging van andere Europese landen krijgt nu ook België zo’n dag. Daarmee wil de overheid meer aandacht vragen voor het belang van je goed voelen op je werk. Om de Dag van het Werkplezier te lanceren, worden drie overheidsgebouwen in Brussel beplakt met slogans voor meer mentaal welzijn op het werk. De federale overheidsdiensten Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid delen ook de eerste resultaten van de sensibiliseringscampagne die sinds november 2021 loopt.

Voortaan vieren we in België jaarlijks, op 8 juni, de Dag van het Werkplezier. Uiteraard is werkplezier heel persoonlijk – denk aan een ontspannen babbel met collega’s, een goede balans tussen werk en privé, een inhoudelijke uitdaging of de groei van je team medewerkers.

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke: “De Dag van het Werkplezier is ontstaan vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om voldoende aandacht te besteden aan de positieve aspecten van je werk. Dit draagt bij aan een goede werksfeer, waarbij iedereen met plezier en positieve energie aan het werk kan. Op de Dag van het Werkplezier focussen we op wat we leuk vinden en proberen we samen hier naartoe te werken. Daarom is het ook zo belangrijk dat werkgevers en leidinggevenden structureel inzetten op meer aandacht voor mentaal welzijn op het werk, en nog meer initiatieven nemen om werkgerelateerde psychosociale risico’s te voorkomen.

Voor de gelegenheid worden drie overheidsgebouwen in Brussel – de Financietoren aan de Kruidtuinlaan, het WTC III-gebouw in de Simon Bolivarstraat en het hoofdgebouw van de FOD Werkgelegenheid aan het Hortaplein – gehuld in slogans: van ‘Druk-druk is niet altijd goed-goed’ tot ‘Nu effe nie is ook een optie’. Deze boodschappen, met telkens een verwijzing naar de site afspraakmetjezelf.be en afspraakmetjemedewerkers.be, zullen een jaar lang zichtbaar blijven, om extra aandacht te vragen voor mentaal welzijn op het werk.

Resultaten campagne ‘Mentaal welzijn op het werk’

Naar aanleiding van de Dag van het Werkplezier maakt de overheid de eerste resultaten bekend van de brede informatie- en sensibiliseringscampagne die nu een halfjaar loopt als onderdeel van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk. 

Op de campagnewebsite www.ikvoelmegoedophetwerk.be maakten werknemers en werkgevers al 6.819 afspraken met zichzelf of met hun team, om meer aandacht te besteden aan mentaal welzijn op het werk. Daarbij kiezen werknemers het vaakst voor ‘ik maak tijd voor de belangrijkste personen in mijn leven’, werkgevers voor ‘ik maak tijd om successen te vieren met het team’. Andere vaak voorgenomen afspraken door werknemers zijn ‘ik eet niet terwijl ik werk en neem een échte middagpauze’ en ‘ik zorg dat de doelen in mijn dagplanning redelijk zijn en ik stop op tijd’; voor werkgevers ‘ik maak tijd voor persoonlijk contact met mijn medewerkers’ en ‘ik ontwikkel een echt beleid rond welzijn op het werk om problemen te voorkomen en welzijn te bevorderen’.

Onderzoeksbureau iVox polste bij 1.000 actieve Belgen tussen 18 en 65 jaar naar hun kennis rond stress en burn-out, en hun attitude en gedrag rond mentaal welzijn op het werk. Zo zijn Belgen – een halfjaar na de nulmeting bij de lancering van de campagne – meer gaan praten over de werkdruk en hoe ze zich voelen op het werk. Wie de campagne heeft gezien, kent ook beter de symptomen van een burn-out (61% vs. 50%), weet vaker bij wie je terechtkan bij werkgerelateerde stress (69% vs. 56%) én weet beter wat je zelf kan doen om een burn-out te vermijden (61% vs. 46%).

Stressklachten worden ook minder vaak doodgezwegen op het werk (daling van 54% naar 41%) en minder werknemers zijn vandaag bang voor de reactie van collega’s als ze aangeven dat de werkdruk te hoog ligt voor hen (daling van 52% naar 40%).

Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne: “De helft van de werknemers geeft aan een te hoge werkdruk opgelegd te krijgen en vaak gespannen te zijn. Velen onder hen willen eerst en vooral meer tijd maken voor de belangrijke personen in hun leven. Voor het mentaal welzijn op het werk kan het belang van arbeidsmarkthervormingen om een betere balans tussen werk en privé mogelijk te maken, dus niet worden overschat. Daarnaast blijft maatschappelijke aandacht voor het thema belangrijk. Mentaal welzijn moet bespreekbaar zijn. Steeds meer werknemers zetten gelukkig de stap om te praten over de druk die ze ervaren op het werk.

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter:​ “We zijn blij dat de campagne aanzet tot zowel nadenken als actie ondernemen. Naast de positieve attitudeverandering waarbij we meer belang hechten aan mentaal welzijn op het werk, is er ook een duidelijke positieve gedragsverandering. We ondernemen meer actie en gaan sneller collega’s aanspreken die het moeilijk hebben. Want werkende Belgen ervaren nog steeds tamelijk wat stress.

Minister van Zelfstandigen en Kmo's David Clarinval: “Het aantal Belgen met een burn-out of depressie is de afgelopen vier jaar jaarlijks gestegen met ongeveer 10%. Met de campagne en de initiatieven uit het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk willen we ook onze zelfstandigen handvaten aanreiken om te hoge stress en burn-out preventief tegen te gaan.

Deel jouw moment van werkplezier

Werkplezier zorgt er indirect voor dat je minder last hebt van werkstress. Naar aanleiding van de Dag van het Werkplezier verklappen de betrokken ministers alvast hun moment van werkplezier én roepen ze op om jouw moment te delen via sociale media: #ikvoelmegoedophetwerk #werkplezier.

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke: “We zijn met het kabinet een aantal grote en belangrijke werven in de gezondheidszorg aan het voorbereiden die op lange termijn een grote impact moeten hebben. Maar wat me net zo goed veel werkplezier bezorgt zijn vaak kleinere dossiertjes. Zo hebben we vorige voor een ruimere terugbetaling gezorgd van het aantal kinebeurten voor kinderen en jongeren met hersenverlamming. Dat gaat niet over ontzettend veel mensen. Maar als je het leven heel concreet kan verbeteren voor mensen die het al niet gemakkelijk hebben, geeft dat extra voldoening.”  

Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne: “Tussendoor een lekkere koffie drinken met mijn teamleden, geeft me energie en helpt om de lange werkdagen aangenaam te maken.” 

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter:​ “Wat mij werkplezier bezorgt, is het gevoel dat mijn werk een duidelijk doel dient, dat ik impact heb. Als arts heb ik jarenlang mensen geholpen om hun kinderwens te kunnen vervullen en vandaag mag ik een beleid uitdragen voor maar liefst 65.000 federale ambtenaren. Een voorrecht!

Minister van Zelfstandigen en Kmo's David Clarinval: “Voor ik federaal minister werd, was ik zelfstandige. Wat mij toen gelukkig maakte, was mijn klanten oplossingen kunnen voorstellen en die tot stand zien komen. Als minister is mijn takenpakket aanzienlijk veranderd, maar het plezier om naar de burgers te luisteren en voor hen projecten op te bouwen, is gebleven.