Model-CAO’s SWT

Om de redactie van SWT-CAO’s voor de sectorale sociale partners te faciliteren en het administratief proces van registratie van sectorale CAO’s tot algemeen verbindend verklaring vlot te laten verlopen, worden model–CAO’s ter beschikking gesteld voor de verschillende stelsels werkloosheid met bedrijfstoeslag en voor de vrijstelling van de verplichting van de aangepaste beschikbaarheid: