Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen